21/12/11

Obradoiro de transformación de produtos lácteos.

O 21 de decembro o alumnado de 1º de Bacharelato que cursa a materia de Bioloxía e xeoloxía asitíu a un obradoiro de transformación de produtoa lácteos celebrado no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal Pedro Murias.

A valorización do medio rural, así como a fixación da poboación no mesmo, aparecen como liñas básicas de actuación de organismos como a UE e a Consellería do Medio Rural. Polo tanto entendemos que a formación debe ir encamiñada á contribución de conseguir estes obxectivos. De tal maneira que a diversificación das producións é o mellor aproveitamento dos recursos
propios, dá lugar á consecución nas mesmas dun maior valor engadido, nos procesos de produción, baixo unha denominación de calidade específica, contribuíndo así en parte á consecución destes obxectivos.

O C.F.E.A. Pedro Murias, inscrito no CRAEGA (Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica) conta cun Obradoiro de Lácteos, sendo polo tanto o lugar axeitado para contribuír en parte a estes fins.

Pretendese entonces adquirir os coñecementos básicos dos procesos de transformación de leite en produtos lácteos derivados de amplo consumo:
  • Coñecer e diferenciar os principais compoñentes do leite, así como a importancia dentro da estabilidade da solución e polo tanto naelaboración de produtos lácteos.
  • Coñecer os diferentes tipos de callo e as peculiaridades da callada.
  • Describir os fundamentos básicos na fabricación de queixos e leites fermentadas.
  • Diferenciar as principais características tecnolóxicas das ultimas denominacións de orixe de queixo que se elaboran en Galicia.
  • Coñecer as diferentes etapas do proceso produtivo na elaboración de produtos lácteos, incidencia nos obxectivos das mesmas, tecnoloxías empregadas, variables, parámetros e
    control da súa incidencia na calidade e produtividade.

Programa realizado:

  • Introdución á queixería.
  • Introdución ás leites fermentadas.
  • Taller práctico de elaboración de queixo da D.O. Arzua Ulloa.

No hay comentarios: